INTERCORD D.O.O.
Centrala:
Beogradski put 242, 24000 Subotica
Tel: +381 24 567 290
Tel +381 24 566-767
Fax: +381 24 567-236
E-mail : intercord@intercord.net
Web: www.intercord.net

PJ Recikplast
Senćanski put 150, 24000 Subotica
Tel: +381 64 11935

PJ Reciklažni centar
Čantavirski put 6a, 24000 Subotica
Tel: +381 64 11 935
Osnovna delatnost INTERCORDA organizovana je kroz dve poslovne jedinice:

PJ.RECIKLAŽNI CENTAR

PJ.RECIKPLAST

PJ.RECIKLAŽNI CENTAR bavi se sakupljanjem, odlaganjem i primarnom reciklažom svih sekundarnih sirovina. Primarno recikliranje obuhvata otkup, kasaciju (sečenje), baliranje, razvrstavanje i sortiranje sekundarnih sirovina.Veliki akcenat je dat na servisiranju firmi kroz otkup i servis svog korisnog otpada,u cemu je INTERCORD lider u zemlji.
Nalazi se na lokaciji Čantavirski put 6/a, Subotica u neposlednoj blizini samog sedista "INTERCORD"-a. Prostire se na površini od  25.000 m2 sa svom pratećom infrastrukturom neophodnom za obavljanje ove delatanosti.
PJ.RECIKLAŽNI CENTAR ima 15 zaposlenih,vozni park opremljen specijalnim i namenskim vozilima kao i potrebnom pratećom opremom: prese, kontejneri, preskontejneri...

PJ.RECIKPLAST se bavi reciklažom plastičnog otpada(regranulacijom Polyetilena visoke i niske gustine,polypropilena i primarnom preradom PET-a)Nalazi na lokaciji Senćanski put 150,Subotica. Površina prostora je blizu 28000 m2 na kojoj se nalaze proizvodne hale površine 2000m2.Ima 25 zaposlenih.Kapacitet prerade je 300 kg/h.
 

OTKUP

INTERCORD vrši stalan otkup sledećih sekundarnih sirovina:
-otpadna limovina(stare školjke automobila)
-otpadno gvoždje
-sve vrste bakra,aluminijuma,prokrona,mesinga
-otpadni papir
-otpadne palete
-otpadna PE folija(najlon,strec folija)
-otpadne kutije od akumulatora
-otpadne kanistere,kante,burad,gajbe,ambalaže od deterdženata,sampona itd...)
-otpadne PET ambalaže(sve vrste plastičnih boca)
-otpadni elektronski otpad(monitori,stampači,kompjuteri itd...)

PROIZVODI

PJ.RECIKLAŽNI CENTAR
-prodaja otpadnog papira
-prodaja otpadnog gvoždja
-prodaja obojenih metala
-prodaja otpadnog drveta
-prodaja rashodovanih osnovnih sredstava

  PJ.RECIKPLAST
-prodaja LDPE regranulata u svim bojama
-prodaja HDPE regranulata u svim bojama
-prodaja PP regranulata u svim bojama
-prodaja PET listica u svim bojama
-prodaja mlevenih PET pred formi